Speciální diagnostika

 

Pro podrobnější diagnostiku a specificky orientované požadavky (mimo základních testů) provádíme:

  1. test TM IV
  2. test VV2
  3. testy kreativity

Stručná charakteristika:

TM IV

Umožňuje na základě sebereflexe spočívající v rozboru času věnovaného jednotlivým druhům a typům činností - z hlediska důležitosti a naléhavosti - zjistit, jak klient zvládá úkoly pod časovým a jiným tlakem, jak organizuje práci vlastní i druhých , jak umí určovat, rozlišovat a respektovat priority, věnovat co jim naplno, nerozptylovat se podružnostmi, co a jak umí účelně delegovat, outsorsovat - do jaké míry je schopen seberozvoje, dalšího kariérového a osobního růstu, jak umí řídit sebe i druhé.

VV 3

Analyzuje sociální a zejména komunikační schopnosti klienta, především schopnost připravit se na jednání, jasně, přesně a rychle myslet a formulovat myšlenky, aktivně naslouchat, vyzývat k participaci, vyjednávat, řešit problémové, event. konfliktní situace, hledat win/win řešení. Hodnotí se rychlost a přesnost úsudku, trpělivost, rozhodnost, integrita osobnosti, schopnost přesvědčovat, ovlivňovat, vést.

Testy kreativity

Umožňují diagnostikovat zejména "rozbíhavé" myšlení klienta, jeho schopnost myslet v alternativách, nelpět na standardních, stereotypních řešeních, hledat samostatně, či ve spolupráci, neobvyklá, nová, originální řešení. Slouží k předvídání jeho předpokladů pro osobní i profesní uplatnění v podmínkách změn.

 
Medialist Mensa Strdanovský mlýn RH servis