Osobnostní diagnostika

 

Proč znát své osobnostní charakteristiky?

Absolvování diagnostiky Vám umožní lépe poznat vlastní osobnost - své silné a slabé stránky. Tím získáte podněty pro svůj osobní růst. Zároveň Vám to pomůže jak při hledání nového zaměstnání a i v osobním životě. Z profesionálního hlediska získáte představu o možnostech nabízených diagnostických metod z hlediska výběru nových spolupracovníků, personálních rezerv aj.

Diagnostiku provádí zkušení pracovníci a psychologové garantující naprostou diskrétnost a dodržování pravidel profesionální etiky.

Základní osobnostní charakteristiky:

 • Sebedůvěra
 • Sebeprosazení
 • Tvořivost, myšlenková pružnost, schopnost čelit překonaným stereotypům, originalita
 • Zátěžová odolnost
 • Iniciativnost
 • Osobní nasazení
 • Sociální dovednosti, zejména sociální vnímavost, citlivost vůči druhým, přesvědčivost, schopnost získávat a energetizovat druhé
 • Komunikativnost, schopnost jasně formulovat myšlenky
 • Dominantnost, schopnost vést a organizovat druhé
 • Respektuplnost, schopnost spolupracovat
 • Sebereflexe, schopnost dalšího kariérového a osobnostního růstu
 • Loyalita k lidem, firmě, stupeň identifikace s uznávanými hodnotami, stylem
 • Schopnosti kooperace, participace, týmové spolupráce (skladba týmových rolí)
 • Inteligence

Kdy a kde

Osobnostní diagnostika: dle dohody, obvykle každé úterý od 16hod, délka testování je cca 70 minut + volitelné individuální konzultace.

Testování IQ: pravidelně každé úterý od 17hod, doba trvání cca 40min. Testující Tomáš Kocman, místo: Abaco club

Závěrečná zpráva (výstup)

Klienti obdrží závěrečnou zprávu do 5-ti pracovních dnů od testování, tedy obvykle do následujícího termínu testování. Zpráva bude zahrnovat přehled silných a slabých stránek, příležitostí a možných hrozeb, zhodnocení osobnostních charakteristik a výkonového potenciálu každého klienta. Individuálně je možné si objednat i následnou odbornou konzultaci zaměřenou na podrobný rozbor výsledků a jejich interpretaci z hlediska optimalizace dalšího rozvoje klienta.

 
Medialist Mensa Strdanovský mlýn RH servis